سامانه نوبت دهی بفرمایید سلامتی

به آسانی تنها باچند کلیک نوبت دریافت کنید.
بارگذاری...

خدمات بفرمایید سلامتی

پلاسما تراپی

خون گیری

حجامت،فصد، زالو درمانی

لارو درمانی

طب سوزنی

ماساژ سنتی

پاکسازی صورت

پزشکان فعال در مجموعه بفرمایید سلامتی

پزشک

دکتر سید مهدی میرغضنفری

تحصیلات: پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-1383) – دکتری تخصصی (PHD) فیزیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-1389)

دریافت نوبت
پزشک

دکتر سید مهدی میرغضنفری

تحصیلات: پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-1383) – دکتری تخصصی (PHD) فیزیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-1389)

دریافت نوبت
پزشک

دکتر سید مهدی میرغضنفری

تحصیلات: پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-1383) – دکتری تخصصی (PHD) فیزیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-1389)

دریافت نوبت
پزشک

دکتر سید مهدی میرغضنفری

تحصیلات: پزشکی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-1383) – دکتری تخصصی (PHD) فیزیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی تهران-1389)

دریافت نوبت